qqhao.png


需要修改的地方小编都已经添加注释了,其他自己需要添加或者修改请自行研究!

代码:
 1. <style type="text/css">
 2.         * { padding:0; margin:0; font-family:Microsoft YaHei,Simsun;}
 3.         .main {display:none;width:327px;height:172px; background-repeat:no-repeat;}
 4.         .bg { background-image:url(http://s-api.yunvm.com/young/bg.png)}
 5.         .btn { position:absolute; display:block;}
 6.         .launchBtn { top:145px; left:173px; width:69px; height:22px;}
 7.         .laterBtn { top:145px; left:248px; width:69px; height:22px;}
 8.         .closeBtn { top:0;left: 283px;; width:39px; height:26px;}
 9.         .title { position:absolute; top:1px; left:17px; height:30px; line-height:30px; font-size:16px; color:#000;}
 10.         .content { position:absolute; top:45px; left:114px; width:203px; height:85px;}
 11.         .content .msg { font-size:12px; color:#000; line-height:25px;}
 12. </style>
 13. <div class="main bg" id="qqlos" width="327px;">
 14.         <a id="launchBtn" class="launchBtn btn" href="javascript:qqtalk();"></a><a id="laterBtn" class="laterBtn btn" href="javascript:hide();"></a><a id="closeBtn" class="closeBtn btn" href="javascript:hide();"></a>
 15.         <p id="title" class="title">
 16.                 在线咨询
 17.         </p>
 18.         <div class="content">
 19.                 <p id="msg" class="msg">您好,请问有什么可以帮到您?请接受聊天邀请。</p>
 20.         </div>
 21. </div>
 22. <script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
 23. <script>
 24.         $(function(){
 25.                 /*定时显示这个客服框1秒=1000*/
 26.                 setTimeout('show()',10000);
 27.         });
 28.         function qqtalk(){
 29.                 /*自行替换1784605674为自己的QQ*/
 30.                 window.open("http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1784605674&site=qq&menu=yes");
 31.         }
 32.         function hide(){
 33.                 document.getElementById('qqlos').style.display='none';
 34.         }
 35.         function show(){
 36.                 document.getElementById('qqlos').style.display='block';
 37.                 /*滚动标题*/
 38.                 var s="【你有一条新消息】".split("");
 39.                 function func(){
 40.                         s.push(s[0]);
 41.                         s.shift();
 42.                         document.title = s.join("");
 43.                 }
 44.                 /*滚动速度*/
 45.                 setInterval(func,1000);
 46.         }
 47. </script>
复制代码

第一:加入vip会员,全站99.9%源码免费下载 加入地址http://www.haomaim.cn/plugin.php?id=threed_vip
  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

  本版积分规则

  发表于 2018-6-25 02:20:37 | 显示全部楼层
  沙发
  谢谢你啊,好帖子不顶不行
  回复

  使用道具 举报

  发表于 2018-10-7 18:23:54 | 显示全部楼层
  板凳
  我惊呆了,好贴啊,很难得的好贴  愛情詩   gfgfgf.com.tw/zycs/zycs/   2018年10月07日 城市排行
  中醫藥浴    親情文章 gfgfgf.com.tw/zycs/wwwq/  女士直髮         gfgfgf.com.tw/zybj/zyfx/  祝福語
  回复

  使用道具 举报

  • 售后服务
  • 关注我们
  • 社区新手

  尊贵VIP购买

  Powered by Discuz! X3.4  © 2015-2019 Comsenz Inc.